rozmer: 80 x 55
olej

Pozor! Odcudzený obraz

rozmer: 55,5 x 63
olej


U P O Z O R N E N I E 
G A L É R I E !!!

Obraz "Cudzinci", autor Rudolf Krivoš, olej, rozmer 55,5 x 63
bol odcudzený. Ak Vám bude ponúkaný, kontaktujte našu galériu.

Ďakujeme

E. M. ŠIMEROVÁ
rozmer: 36 x 43
akrylrozmer: 55 x 62
olejrozmer: 66 x 56
akrylrozmer: 66 x 56
akrylrozmer: 100 x 70
kombinovaná technika

LADISLAV BERGER

ALOJZ KLIMO
rozmer: 38 x 29
olej na dreverozmer: 60 x 52
olejrozmer: 49 x 42
olej na dreve

VLADIMÍR KOMPÁNEK

RUDOLF FILA
rozmer: 80 x 65
kombin. technikarozmer: 80 x 65
kombin. technikarozmer: 29 x 18
olejrozmer: 36 x 34
olejrozmer: 39 x 50
olejrozmer: 80 x 70
olejrozmer: 90 x 65
kombinovaná technikarozmer: 100 x 70
olej na plátne

JOSEF LANGER
rozmer: 55 x 55
kolážrozmer: 55 x 55
kolážrozmer: 13 x 23
grafikarozmer: 13 x 23
grafika

ZDENKA PEEROVÁ

JURAJ KRIVOŠ

MILAN LALUHA

galéria výtvarných diel

vznikla roku 2004, so zameraním
na výtvarne diela skupiny Galandovcov
a diela autorov prezentujúcich
súčasnú modernú tvorbu

© 2014 art ĽUBICA, všetky práva vyhradené. Design © 2009 A grafik, spol. s r.o

JÁN KUDLIČKA
rozmer: 100 x 90
kombin. technika

ALEXANDER BOHO

RÓBERT BRUN
rozmer: 90 x 65
kombinovaná technikarozmer: 90 x 65
kombinovaná technikarozmer: 99 x 70
kombinovaná technikarozmer: 90 x 65
kombinovaná technika

LADISLAV ČEMICKÝ
rozmer: 63,5 x 12
drevorozmer: 50 x 50
olejrozmer: 24 x 33
olejrozmer: 45 x 58
akvarelrozmer: 45 x 58
akvarelrozmer: 30 x 30
kombinovaná technikarozmer: 48 x 37
kombinovaná technikarozmer: 24 x 30
kombinovaná technika

ANDREJ BARČÍK

RUDOLF KRIVOŠ
rozmer: 22 x 16
grafikarozmer: 26 x 21
pálená hlinarozmer: 26 x 21
pálená hlina

JÁN HLINICA

Od 1. septembra 2013 sme galériu sprístupnili v nových priestoroch.